Προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 ενός (1) Κοινωνικού Φροντιστή στο ΚΗΦΗ Τεμένους

Προκήρυξη  ΣΟΧ1/2017 ενός (1) Κοινωνικού Φροντιστή  στο ΚΗΦΗ Τεμένους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/9/2017 έως 25/9/2017